Testler

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Türkçe
20
Matematik
20
Fen Bilimleri
20
TC İnk. Tar. ve Atatürk.
10
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
10
Yabancı Dil
10