REHBERLİK SERVİSİ

AMACIMIZ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Bilimsel Kolej Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor ve öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi, yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak çalışmalarını yürütüyor.

İLKELERİMİZ

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Bu ilkeler doğrultusunda Rehberlik Servisimiz, çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

HİZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Okula yeni başlayan öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite ve lise tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • Koruyucu-önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Velilere ve Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz: 

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • Sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması.
 • Akademik ve psikolojik destek ihtiyacı olan öğrenciler için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması

Bu başlıklar altında takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

BİLİMSEL TAKİP SİSTEMİ

 • Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
 • Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
 • Sınava hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
 • Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
 • Haftalık test kontrolleri yapılır.
 • Her hafta yapılan deneme sınavlarının analizi yapılıp eksik olduğu konulardan ek ders planlaması yapılır.
X