ORTAOKUL

  Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi benimsemiş olan Bilimsel Kolej Ortaokulumuzda, yüksek teknoloji ile desteklenen her sınıfta bulunan akıllı tahtalarımızla “Tam Öğrenme Modeli”ni uygulamaktayız. Öğrencilerimiz, bu modelle; öz güveni yüksek, sorumluluk sahibi, sorgulayan, araştıran, etkili iletişim yeteneğine sahip, başkalarına hoşgörülü ve saygılı bireyler olarak hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

  Öğrencilerimize sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlayarak öğrencilerimizin bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

  Bilimsel Kolej Ortaokulumuzda, ÖZEL OKUL-ÖZEL DERSHANE ve ÖZEL DERS konseptinin tamamını kapsayan, öğrenciyi ve veliyi bu sıkıntılardan tam anlamıyla kurtaran bir eğitim-öğretim modeli uygulamaktayız.

  Sadece akademik başarıya yönelik değil, sanatsal, sportif, beceri açısından donanımlı bireyler olma yolunda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum ve duruş geliştirmeleri önceliğimizdir. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri, Kendini Yönetme Becerileri, Sosyal Beceriler, Üretkenlik Becerileri, Dil Becerilerinin kazandırılması için ‘’Her öğrenci farklıdır ve farklı öğrenir.’’ prensibinden hareketle özel destek programları hazırlamaktayız.

  5.sınıftan itibaren öğrencilerimize düzenli aralıklarla deneme sınavı uygulamaktayız. Öğrencilerimizin eksik oldukları konular tespit edilerek etüt ve ödevlerle olumlu bir eğitim ortamı oluşturmakta ve zenginleştirilmiş ders programlarımızla öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

  8.sınıf öğrencilerimize kişiye özel yapılandırılmış sınav programı uygulanarak yüksek teknoloji ve imkânlarla öğrencilerimizi Liseye Giriş Sınavı’na hazırlamaktayız.

  Bilimsel Takip Sistemi (BTS)

  Bilimsel Kolej Ortaokulumuzda, Sınav Odaklı Eğitim anlayışı ile 5. sınıftan itibaren “Bilimsel Takip Sistemi” olan “BTS” uygulamaktayız. “BTS” ile haftalık ödev kontrolü ve düzenli uygulanan sınavlar, uzman rehberlik kadromuzca değerlendirilip birebir öğrenci takibi yapılmakta ve tespit edilen eksik konular cumartesi günü de dahil olmak üzere haftanın 6 günü yapılan bireysel etütler ile giderilmektedir.

  – Günlük Programımız:

  Öğrenci kabulümüz 08.00’de başlamaktadır. Tam gün eğitim veren okulumuzda derslerimiz, sabah 9.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam etmektedir. 17.00-18.00 arasında öğrencilerimizin ödev ve etüt saati olmaktadır.

  Haftalık Programımız:

  Haftalık programımızda ana derslere ek olarak farklı yabancı dil öğretmenleri ile haftada 14 saatlik yoğun İngilizce dersi verilmektedir. Programımızda ayrıca kendi alanında uzman, deneyimli branş öğretmenlerimiz ile:

  • Almanca
  • Yüzme
  • Stem
  • Satranç
  • Drama
  • Jimnastik
  • Kodlama
  • Müzik
  • Görsel Sanatlar
  • Kulüp Etkinlikleri derslerini de vermekteyiz.

  Ayrıca okulumuzda eğitim programımızı destekleyen farklı aktiviteler de yapılmaktadır. Bunlar:

  • Okul dışı geziler,
  • Tiyatro etkinlikleri,
  • Fen ve doğa etkinlikleri,
  • Müze ve sergi gezileridir.

  X