HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Ankara’nın eğitimci kökenli kuramlarından olan Bilimsel Kolej olarak bizler, kurulduğumuz ilk günden bugüne, ülke ve milletimizin geleceğine yön verecek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, başarılı örnek nesiller yetiştirmeyi gaye edinmiş bulunmaktayız. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz okul dört tarafı duvarlar ile çevrili, salt bilginin aktarılmaya çalışıldığı bir mekandan ibaret değildir. Okulumuz, sahip olduğumuz köklü medeniyetimizin ürünü olan her türlü milli ve manevi değerlerin çağdaş evrensel normlarla sentezlenerek öğrencilere aktarıldığı, en son eğitim teknolojileri kullanılarak çocuklarımızın problem çözme ve çok yönlü düşünebilme yetenekleri kazandığı, kendine özgü ve çağdaş eğitim sistemleriyle uyumlu Tam Öğrenme Modeli ve Bilimsel Takip Sisteminin uygulandığı bir yaşam alanıdır. Bilimsel Kolej olarak bizler, öğrencilerimizin her türlü akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendirip birbirinden farklı öneme sahip bu gelişim alanlarının tamamında en üst düzeyde gelişmelerini sağlıyoruz.

X