Misyon/Vizyon

VİZYONUMUZ

Yaşam boyu öğrenme felsefesini kendine rehber edinmiş uzman eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, aziz vatanımıza ve şanlı ecdadımıza layık nesiller yetiştiren, “Yüksek Standartlı” bir eğitim öğretim kurumu olmaktır

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi çağdaş, çok yönlü düşünebilen, duyarlı, sosyal evrensel değerlere saygılı, geçmişine ve değerlerine sahip çıkabilen, hoşgörülü, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünebilen, çalışkan, dürüst, farklılıklara saygı duyan, Atatürk ilke ve inkılaplarına, cumhuriyetin temel felsefesine bağlı, aydın, yeniliklere açık, ülkesini seven bireyler yetiştirmektir.

KARİYER

Bilimsel Kolej Eğitim Kurumları, çalışan memnuniyeti ön planda tutar. Alanında yetkinlik düzeyi en yüksek öğretmen ve uzman personeli istihdam etmeyi hedefler.

Personel ihtiyaçları profesyonel analizler doğrultusunda belirlenir ve bu analizlere uygun İnsan Kaynakları Planlaması yapılır. Kurum kültürüne uygun adaylar belirlenir ve işe alma süreci bu kriterler çerçevesinde yürütülür.

Atatürk İlkelerini içselleştirmiş, bilimsel, yaratıcı, değişime ve gelişime açık, çocuk gelişiminin öncelikle bireysel gelişimden geçtiğine inanan, çalışkan, dinamik ve akademik mükemmeliyet ilkesine inanan eğitmenlerle çalışır.

X